Projekty ekologicznych domów

Adaptacja projektu domu

Praktycznie każdy gotowy projekt, który powstał w biurze architektonicznym dla potencjalnego klienta zainteresowanego nową nieruchomością, wymaga odpowiednich przygotowań, zanim zostanie podjęta jego realizacja. Takie przygotowanie, czyli adaptacja projektu, ma na celu dostosowanie planów do wymagań klienta oraz lokalnych warunków, tj. wielkości i ukształtowania działki, jej ukierunkowania względem stron świata czy rodzaju gruntu..
Adaptację projektu można podzielić na dwie zasadnicze składowe: obowiązkową i nieobowiązkową. Pierwsza z nich ma na celu uwzględnienie wymienionych już, lokalnych warunków. W jej skład może wejść na przykład dostosowanie fundamentów do rodzaju gleby albo zmiana kąta nachylenia dachu. Kolejną ze zmian może być ulokowanie tarasu w innym miejscu niż na oryginalnym planie, albo dodanie do niego innej liczby stopni prowadzących do ogrodu, ze względu na obniżenie gruntu.
Drugi rodzaj adaptacji projektu polega na dostosowaniu przygotowanego planu domu do indywidualnych wymagań klienta. Zawarte w umowie pomiędzy biurem projektów a zleceniodawcą klauzule określają, w jakim zakresie mogą być wprowadzane zmiany – często opis znajdujący się na początku dokumentacji gwarantuje, że dopuszczalne są modyfikacje wewnątrz budynku, a zabrania tych, które radykalnie zmieniłyby elewację. Dzięki temu nie zostają naruszone prawa autorskie do projektu, a jednocześnie klient może otrzymać plan lepiej dopasowany do jego potrzeb. Przykładem możliwych do wprowadzenia zmian są zmiany w ulokowaniu i rozmiarach okien oraz drzwi czy też przesunięcie – lub nawet likwidacja – ścian działowych. Częstymi modyfikacjami proponowanymi przez klientów są inne warianty kolorystyczne albo materiały, służące wykończeniu domu.
Ważną kwestią są również koszty, jakie pociąga za sobą dostosowywanie projektu. Ich wysokość zależy zarówno od liczby, jak i rodzaju zmian, wprowadzanych przez klienta. Te z nich, które pociągają za sobą gruntowne przeprojektowanie domu są z reguły znacznie bardziej skomplikowane, a zarazem droższe od niewielkich modyfikacji.